واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان خبر داد:

فعالیت دو کارخانه آسفالت شهرداری با تمام ظرفیت

 

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان گفت: هر دو کارخانه آسفالت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری، با تمام ظرفیت شروع به کار کرده‌اند.

 

به گزارش کرنا، محمدباقر سلطانی، افزود: طبق دستور شهردار کرمان، در ادامه جهاد آسفالت و نیاز مناطق پنج‌گانه، به آسفالت و لکه‌گیری كوچه‌ها و معابر، هر دو کارخانه آسفالت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری، با تمام ظرفیت شروع به‌کار کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای جهاد آسفالت معابر شهر کرمان و جهت سرعت‌بخشی به آسفالت كوچه‌هايی كه خودياری را پرداخت کرده‌اند، توليد آسفالت سرعت می‌گيرد.

Go to top