واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای‌ شهری شهرداری کرمان خبر داد:

آسفالت ۷۰ هزار و ۶۳۶ مترمربع از معابر شهر کرمان، در بهمن‌ماه

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان، از آسفالت ۷۰ هزار و ۶۳۶ مترمربع از معابر شهر کرمان، در بهمن‌ماه سال‌‌جاری خبر داد.

 

به‌‌‌ گزارش کرنا، قاسم بابایی، به آسفالت معابر در راستای جشنوارۀ «پیشران»؛ پیشواز شهر از نوروز اشاره کرد و گفت: این میزان از معابر، با هزینه‌ای بالغ بر ۲۶ میلیارد و ۱۳۵میلیون و ۳۲۰ هزار تومان، آسفالت شده است.

وی یادآور شد: معابر آسفالت‌شده در بهمن‌ماه سال‌جاری، شامل بخشی از معابر خیابان «علی‌اصغر(ع)»، میدان «شهید حسینخانی»، شهرک «گنجعلیخانی» و بلوار «صدف» است.

بابایی همچنین از دیگر معابر آسفالت‌شده، به شهرک «تور و طناب»، خیابان «شهید همت»، خیابان «کمیل»، خیابان «شهید رجایی» و بلوار «فرزانگان» اشاره کرد.

وی افزود: بلوار «شهید صیاد شیرازی»، بلوار «شهید مغفوری»، بلوار «صبا»، خیابان «عطار»، خیابان «مولوی» و خیابان «ابن‌سینا غربی» نیز آسفالت شده‌اند.

Go to top