واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان خبر داد:

تولید و تحویل ۸۰۰ هزار «قالب بتنی» و «آجر» در ۱۰ ماهه گذشته

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان گفت: بیش از ۸۰۰ هزار قالب بتنی و آجر، برای عمران و امورشهری در ۱۰ ماه گذشتۀ امسال، تولید و تحویل داده شده است.

 

به گزارش کرنا، قاسم بابایی، به تولیدات با کیفیت جدول‌های بتنی، بلوک، راه‌بند ستونی، دال ساده و پایه دیوار بتنی توسط این سازمان اشاره کرد و افزود: 315 هزار و 455 قالب آجر و  504 هزار و 294 قالب  جدول بتنی 30 در 50 و  2 هزار و250 قالب جدول ترافیکی، تولید و تحویل داده شده است.  

وی، از تولید و تحویل 71 هزار و 178 قالب بلوک ، 18 قالب راه‌بند ستونی و 19 هزارو 695 دال ساده 50 در 50 خبر داد و یادآور شد: 400 قالب پایه دیوار بتنی نیز تحویل داده شده است.  

بابایی، افزود: تولید وتحویل  4هزار و 244 متر مربع دیوار بتنی ساده و 102 مترمربع بتن ساده، از جمله اقدامات انجام شده در ده ماهه گذشته است.  

وی همچنین ادامه داد: تولید وتحویل 2هزار و 168 کفپوش پی ورس و  و6 هزار و 318 متر مربع کف فرش نیز در مدت مذکور انجام شده است.

Go to top