واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان خبر داد:

زیرسازی و آسفالت ۱۰ هزار و ۳۰۰ مترمربع از معابر شهر کرمان در هفته گذشته

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان گفت: در هفته گذشته ۱۰ هزار و ۳۰۰ مترمربع از معابر شهر کرمان با هزینه دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان زیرسازی و آسفالت شد.

 

به گزارش کِرنا، قاسم بابایی افزود: کوچه شماره «۱۴» خیابان «هجرت» واقع در شهرک «شهید مطهری» و کوچه شماره «۱۱» خیابان «آسمان» به متراژ ۱۰ هزار و ۳۰۰ مترمربع زیرسازی و آسفالت شده است.

وی خاطرنشان کرد: معابر شهر توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان با هدف تسهیل در تردد شهروندان، با جدیت در حال زیرسازی و آسفالت است.

 

Go to top