واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

طی یک هفته اخیر؛

۱۱ هزار مترمربع از معابر شهر کرمان آسفالت شد 

مدیرعامل سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان گفت: طی یک هفته اخیر، ۱۱ هزار مترمربع از معابر شهر کرمان توسط این سازمان آسفالت شد.

 به گزارش کِرنا، قاسم بابایی افزود: طی یک هفتۀ اخیر، شرقی شماره سه کوچه «امام حسن عسکری(ع)» و فرعی‌های آن، غربی و شرقی شماره یک کوچه «امام حسن عسکری(ع)»، جنوبی دو کوچه شماره ۱۶ خیابان «آسمان»، کوچه جنب دانشگاه «بلدالامین»، کوچه ۱۰ خیابان «علی‌اصغر(ع)» و کوچه‌های شماره ۴ و ۴/۱ «شهدای دارلک» آسفالت شده است.

وی هزینه این میزان آسفالت را دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان ذکر کرد.

Go to top