واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

با هزینه‌کرد یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان؛

 

۶۵۰۰ مترمربع از معابر شهر کرمان در حال زیرسازی و آسفالت است

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان، گفت: تعدادی از معابر شهر کرمان به میزان ۶۵۰۰ مترمربع در حال زیرسازی و آسفالت است.

 

به گزارش کِرنا، میعاد آشورماهانی، افزود: خیابان «امام سجاد(ع)»، پارکینگ و لاین کندروی دانشگاه «شهید باهنر» و کوچه شماره ۵۸ خیابان «شهید دستغیب»، درمجموع به متراژ ۶۵۰۰ مترمربع در حال زیرسازی و آسفالت است.

 

وی خاطرنشان کرد: هزینه زیرسازی و آسفالت معابر یادشده، بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

 

Go to top