واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان خبر داد:

زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر منطقه دو شهر کرمان

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری کرمان، از زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر منطقه دو شهر کرمان خبر داد.

 

به گزارش کِرنا، میعاد آشور ماهانی، با اشاره به زیرسازی و آسفالت کوچه شماره 20 خیابان «کمیل»، گفت: کوچه شماره 15 بلوار شهید «احمدهدایت» و کوچه شماره 6 بلوار «پزشک» نیز زیرسازی و آسفالت شده است.

وی، متراژ  زیرسازی و آسفالت معابر ذکرشده را 7000 مترمربع اعلام و بیان کرد: هزینه این میزان آسفالت، یک میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد می‌شود.

 

Go to top