واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری خبر داد:

آسفالت 8500 مترمربع از معابر شهر کرمان

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری کرمان، از آسفالت 8500 مترمربع از معابر شهر کرمان خبر داد.

 

به گزارش کرمان‌آنلاین، میعاد آشورماهانی، با بیان اینکه خیابان «آسمان» به متراژ 3000 مترمربع آسفالت شد، از آسفالت کوچه شماره «5» خیابان «مهرگان» و شرقی شماره «3» خیابان «شفیعی» خبر داد و افزود: این دو معبر به متراژ 5500 مترمربع آسفالت شد.

وی ادامه داد: آسفالت کوچه شماره «یک» خیابان «مهرگان» نیز در دستور کار قرار دارد.

 

Go to top