واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

زیرسازی و آسفالت ۵۵۰۰ مترمربع از معابر شهر کرمانمدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان، از زیرسازی و آسفالت ۵۵۰۰ مترمربع از معابر سطح شهر خبر داد.
به گزارش کرمان‌آنلاین، میعاد آشورماهانی گفت: این معابر شامل جنوبی ۳ کوچه ۳۹ خیابان «شهید سیدجمال‌الدین اسد‌آبادی»، کوچه شماره ۱۶ خیابان «نواب صفوی»، شرقی ۴ کوچه شماره ۴۰ خیابان «شهید صدوقی»، و غربی ۲ کوچه شماره ۴۳ خیابان «گلستان» است.
وی با اشاره به زیرسازی و آسفالت غربی ۳ کوچه شماره ۳۵ خیابان «هفده شهریور»، کوچه شماره ۹  بلوار «آموزگار» و کوچه ۱۷ بلوار «هزار» افزود: همچنین فرعی‌های شماره ۴ و ۱ شهرک «امام حسن عسکری(ع)»، کوچه بهاران واقع در بلوار «فرزانگان» و کوچه شماره ۱۶ خیابان «امام (ره)» زیرسازی شد.
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ادامه داد: کوچه شماره ۱ خیابان «محراب» از معابر خیابان «شهید دستغیب» و کندروی بلوار «شاهد» نیز، در حال زیرسازی است.
آشورماهانی بیان کرد: زیرسازی و آسفالت معابر شهر به ترتیب اولویت ادامه دارد.

Go to top