واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان خبر داد:
زیرسازی و آسفالت 38 هزار مترمربع از معابر کرمان از ابتدای سال‌جاری


 مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، 38 هزار و 325 مترمربع از معابر شهر کرمان، زیرسازی و آسفالت و1670 متر جدول‌گذاری شده است.
به گزارش کرمان‌آنلاین، عبدالرسول رمضانی، گزارشی از اقدامات سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان، از ابتدای سال‌جاری تاکنون ارائه کرد و افزود: جدول‌گذاری بلوار «جمهوری‌اسلامی» روبه‌روی اداره کشاورزی به متراژ ۲۲۰ متر طول، جدول‌گذاری آرامستان جدید به متراژ ۶۵۰ متر و جدول‌گذاری با سنگ در محوطۀ ساختمان جدید استانداری به متراژ ۴۴۰ متر طول توسط این سازمان انجام شده است.
وی افزود: میدان «پژوهش» واقع در روبه‌روی دانشگاه «شهید باهنر» نیز به متراژ ۳۶۰ متر طول جدول‌گذاری شده است.
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، ورودی شهرک «هشت بهشت» به متراژ ۲۲۰۰ مترمربع، کوچۀ شماره ۱۷ خیابان «هزار» به متراژ ۷۰۰ مترمربع و انتهای خیابان «پورسینا» به متراژ ۷۱۰ مترمربع، زیرسازی و آسفالت شده است.
رمضانی ادامه داد: خیابان «سجادیه» کوچۀ شماره ۱۰، شرقی ۲ به متراژ ۹۰۰ مترمربع، کوچۀ شماره ۶ خیابان «هجرت» به متراژ ۲۷۵۰ و کوچۀ شماره 10 آن به متراژ 3320 و کوچۀ شماره ۸ خیابان «هجرت‌» به متراژ ۱۴۴۰ مترمربع و خیابان «شهید دستغیب» کوچه شماره ۲۵ به متراژ ۵۷۵ مترمربع، زیرسازی و آسفالت شده است.
وی بیان کرد: کوچۀ 17 خیابان «آموزگار» به متراژ 1200 و کوچۀ شماره 13 آن نیز به متراژ 880 مترمربع، زیرسازی و آسفالت شده است.
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان، با اشاره به زیرسازی و آسفالت کوچه شماره ۱۷ بلوار «کرامت» به متراژ ۵۴۰ مترمربع و کوچه شماره ۵ بلوار «بلدالامین» به متراژ ۶۲۴۰ مترمربع، ادامه داد: در بلوار «شیراز» نیز کوچه‌ شماره ۱۹ خیابان «بوستان» به متراژ ۴۵۰ مترمربع و در خیابان «یاس» واقع در بلوار «پزشک» به متراژ ۸۱۰ مترمربع، زیرسازی و آسفالت شده است.
رمضانی بیان کرد: کوچه ۴ بلوار «امام حسن»(ع) به متراژ ۲۶۱۰ مترمربع نیز زیرسازی و آسفالت شده است.
وی با اشاره به زیرسازی آرامستان جدید به متراژ ۳۰۰۰ مترمربع، از زیرسازی کندروی بزرگراه شرقی، حدفاصل آرامستان جدید و خیابان «رُز» به متراژ 10 هزار مترمربع خبر داد.

Go to top