مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان خبر داد:
زیرسازی و آسفالت ۵۷۵۰ مترمربع از معابر شهر کرمان

 

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان، از زیرسازی و آسفالت ۵۷۵۰ مترمربع از معابر شهر کرمان خبر داد.
به گزارش کرمان‌آنلاین، عبدالرسول رمضانی گفت: معابر بلوار «شیراز» به متراژ  ۳۵۰ مترمربع و خیابان «یاس» واقع در بلوار «پزشک» به متراژ ۸۱۰ مترمربع زیرسازی و آسفالت شده است.
وی ادامه داد: کوچه شماره ۸ خیابان «هجرت‌» به متراژ ۱۴۴۰ مترمربع و کوچه ۴ بلوار «امام حسن»(ع) به متراژ ۲۶۱۰ مترمربع نیز زیرسازی و آسفالت شده است.
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان با اشاره به زیرسازی و آسفالت کوچه شماره ۱۷ خیابان «کرامت» به متراژ ۵۴۰ مترمربع، خاطرنشان کرد: در سال جدید، بقیه معابر شهر برای تسهیل عبور و مرور شهروندان بر اساس اولویت‌بندی زیرسازی و آسفالت می‌شود.