ادامۀ زیرسازی و آسفالت معابر در قالب «پویش آسفالت» شهرداری کرمان

 

زیرسازی و آسفالت معابر شهر در قالب «پویش آسفالت» شهرداری کرمان ادامه دارد.

سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان گفت: تاکنون، خیابان هجرت، کوچه شماره ۲ به متراژ ۳۳۰۰ مترمربع، محوطۀ ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۶، به متراژ ۲۳۰۰ مترمربع و محوطۀ سازمان مدیریت پسماند به متراژ ۳۱۰۰ مترمربع زیرسازی و آسفالت شده است.

جواد نظری افزود: پادگان «0۵» نیز به متراژ ۴۸۰۰ مترمربع زیرسازی و آسفالت شده است.

وی زیرسازی معابر شهرک صنعتی، به متراژ 10 هزار و 200 مترمربع و اجرای لوله آبرو بتنی جهت رفع معضل آب‌گرفتگی تقاطع خیابان سرباز و هفده شهریور به متراژ ۴۰ متر را از دیگر اقدامات این سازمان دانست.