واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

اجرای جدول گذاری بلوار امام صادق (ع)

 

 

مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان، از اجرای جدول گذاری بلوار امام صادق (ع) ( ورودی شهر کرمان از سمت ماهان ( خبر داد.


به گزارش پایگاه خبری کرمان آنلاین، عطا الله منوچهری افزود: بلوار امام صادق در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه چهار واقع شده است که عملیات زیرسازی و جدول گذاری باند شمالی بلوار مذکور به متراژ 2500 متر انجام گردید.

 

Go to top