واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر


توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری کرمان:

 
 150 هزار مترمربع آسفالت در سطح شهر کرمان اجرا شد

 

 


مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری کرمان گفت: علی رغم مشکلات مالی و تامین منابع، توانستیم  با حمایت شهردار ومعاونت حمل ونقل وامور زیربنایی حدود 20 هزارتن آسفالت را در سال جاری تولید کرده و 150 هزار مترمربع از معابر شهر کرمان را آسفالت کنیم.


 
منوچهری در گفتگو با کرمان آنلاین به فعال بودن دو کارخانه آسفالت و یک مجموعه سنگ شکن  اشاره کرد وافزود: یک تیم اجرایی جهت پخش آسفالت در کنارمجموعه تولیدی نیزمشغول فعالیت است
 وی افزود:عملیات آسفالت معابر در روزهای پایانی سال و همچنین در سال جدید ادامه دارد و حتی در ایام تعطیلات نوروزمتوقف نمی شود.
 مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری کرمان همچنین ازتحویل آسفالت تولید شده به مناطق چهارگانه شهرجهت لکه گیری معابر خبرداد وتصریح کرد: حدود 2500 تن آسفالت به این منظور تحویل مناطق داده شده است.


وی به آسفالت تعدادی از کوچه ها در سال جاری اشاره کرد وگفت: 33 کوچه از سالهای گذشته جزو تعهدات شهرداری بود که ازاین تعداد 20 معبر آسفالت شد و مابقی دردست اقدام است ضمن این که سایر معابر دیگراز جمله مناطق هدف ومعابر جدید بالغ بر 60 معبر در سال جاری آسفالت شدند و به بهره برداری رسیدند.
وی زیرسازی معابر را نیز از جمله اقدامات دیگر این سازمان ذکر وخاطرنشان کرد: در سال جاری حدود 500 هزار متر مربع  از معابراصلی وفرعی شهر توسط این سازمان زیر سازی شده است
منوچهری از ادغام نیروهای جدول  و آسفالت در سال جاری جهت سرعت بخشیدن به اقدامات عمرانی خبرداد  گفت: براین اساس در روزهایی که به دلیل بارندگی وخیس بودن معابروسایر دلایل دیگر، امکان آسفالت وجود ندارد از این فرصت برای جدول گذاری اقدام می شود.
 

Go to top