واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

آسفالت 20984 مترمربع از کوچه های طرح هدف

 

 

مدیر عامل سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان، از آسفالت تعدادی از کوچه های طرح هدف خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری کرمان آنلاین، عطا الله منوچهری گفت: کوچه‌های شماره‌های ۷ و۹ و۱۱و۱۳و۲۲و ۳۵ خیابان امام سجاد واقع در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه یک به متراژ 20984 مترمربع زیر سازی و آسفالت شده و به بهره برداری رسیدند.

وی افزود: اجرای پروژه های زیرسازی ،آسفالت و سایر پروژه های سطح شهر طبق اولویت در برنامه کاری و اجرا قرار دارند.

 

Go to top