واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

گزارش تصویری بازدید شهردار کرمان از معادن و کارخانه‌های سازمان عمران شهرداری

 

 

Go to top