واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

سرپرست سازمان عمران خبر داد:
فعالیت مجدد کارخانه تولید جدول و قطعات بتنی شهرداری + تصاویر

سرپرست سازمان عمران شهرداری کرمان از فعالیت مجدد کارخانه تولید جدول و قطعات بتنی شهرداری خبر داد.
عطاءالله منوچهری افزود: در حال حاضر کارخانه تولید جدول و قطعات بتنی شهرداری کرمان به صورت دو شیفت کامل کاری در حال فعالیت است.
وی با اشاره به عملکرد سازمان عمران در دو ماه اخیر، گفت: از 15 اسفند 96 تا پایان فروردین 97، 51 هزار و 551 قالب جدول، 21 هزار و 175 قالب آجر بتنی رنگی 20 در 10 سانتیمتر و پنج هزار و 380 قالب بلوک سیمانی در کارخانه تولید جدول و قطعات بتنی شهرداری تولید شده است.
منوچهری افزود: در مدت زمان یاد شده، در کارخانه تولید جدول و قطعات بتنی شهرداری، 9 هزار و 54 قالب کف‌پوش بتنی 50 در50 سانتیمتر، دو هزار و 350 قالب دال مسلح قبور و 289 مترمربع کف‌پوش پی‌ورس نیز تولید شده است.

Go to top