واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

آسفالت معابر، اولویت نخست سازمان عمران در سال جدید است

سرپرست معاونت فنی عمرانی شهرداری کرمان گفت: اولویت نخست سازمان عمران در سال جدید، آسفالت معابر است.
محمدعلی قنبری افزود: امسال تمام توان سازمان عمران شهرداری برای آسفالت معابر به‌کار گرفته خواهد شد، اما اگر فاینانس انجام نشود، سال 98 باید تمام زیرسازی‌ها از ابتدا اجرا شود.
وی با بیان اینکه در بودجه‌ی امسال شهرداری، 25 میلیارد تومان برای آسفالت دیده شده که مبلغ اندکی است، گفت: این در حالی است که اگر برخی معابر روکش آسفالت نشود، تخریب می‌شوند.
سرپرست معاونت فنی عمرانی شهرداری کرمان ادامه داد: قرار بود بودجه‌ی امسال 320 میلیارد تومان مصوب شود، اما به‌دلیل برخی کارها که در گذشته انجام شده و قرارداد ندارند، باید 20 میلیارد تومان به بودجه اضافه شود تا بتوانیم بدهی‌های شهرداری به پیمان‌کاران را پرداخت کنیم.
قنبری افزود: کارهایی که در سال‌های گذشته بدون قرارداد انجام گرفته، برای شهرداری کرمان معضل شده است؛ بنابراین، باید 20 میلیارد تومان به بودجه اضافه شود که برای این منظور برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.
وی هم‌چنین پیشنهاد کرد در بودجه‌ی امسال شهرداری مبلغی برای بازآفرینی بافت تاریخی شهر کرمان در نظر گرفته شود.
قنبری افزود: البته هنوز مطالعه‌ای در این خصوص نداریم، اما می‌توانیم بخش خصوصی را به کار بگیریم تا قسمتی از بافت تاریخی ترمیم شود.

Go to top