واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

پیاده رو انتهای بولوار 22 بهمن آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری کرمان، پیاده رو انتهای بولوار 22 بهمن توسط این سازمان آسفالت شد.

بر اساس این گزارش، عملیات آسفالت پیاده رو انتهای بولوار 22 بهمن، محدوده روبه روی بیت المهدی (عج) به متراژ 4700 مترمربع انجام شد.

Go to top