واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

عملیات روکش آسفالت  کوچه شماره 2  خیابان شهید همتی فر و لکه گیری کوچه شماره 3 خیابان جهاد

با استناد به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری ، عملیات روکش آسفالت  کوچه شماره 2  خیابان شهید همتی فر واقع در بلوار جمهوری اسلامی و همچنین عملیات لکه گیری  کوچه شماره 3 خیابان جهاد در حال انجام میباشد.

Go to top