گزارش تصویری زیرسازی و آسفالت کوچه 29 بولوار امام حسن مجتبی(ع)