واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

گزارش  عملکرد  پروژه ها ي  درحال انجام سازمان عمران طي هفته جاري

با استناد به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري ، گزارش  عملکرد  پروژه هاي سازمان طي هفته جاري بدين شرح مي باشد :

1- اتمام عمليات درزگيري در خيابان گلدشت به متراژ تقريبي 1750 متر

2- اتمام عمليات درزگيري فاز 2 ( پرديسان 2 )  واقع در شهرک ايرانمنش به متراژ تقريبي 2150 متر

3- اتمام عمليات درزگيري از  چهارراه جوپاري به سمت خيابان شهاب  ( بلوار وليعصر )  لاين رفت و برگشت به متراژ تقريبي 1950 متر

4- آغاز عمليات درزگيري از چهارراه بازرگاني به سمت سه راه سيلو

5- انجام عمليات تراش آسفالت در خيابان شيخ احمد کافي

Go to top