واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

عملیات زیرسازی کوچه جنوبی 1 خیابان عفاف


عملیات آسفالت کوچه 1 خیابان سپه

اجرای عملیات زیرسازی کوچه 13 بلوار امام رضا(ع)

اجرای عملیات آسفالت کوچه 18 خیابان 24 آذر (بهمنیار 13)

اجرای عملیات آسفالت کوچه 20 خیابان 24 آذر (بهمنیار 17)

اجرای عملیات آسفالت کوچه ۱۹ خیابان 24 آذر

اجرای عملیات زیرسازی سه راه سیلو (کندرو بزرگراه یادگار امام)

اجرای عملیات های زیرسازی و آسفالت کوچه ۱۳ خیابان 24آذر

 

 

Go to top