واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

گزارش تصویری برپایی همایش منطقه ای شرکت پالایش نفت جی

 

Go to top