گزارش تصویری زیرسازی و آسفالت خیابان جنب مجتمع مسکونی زندان و مسجد امام سجاد (ع)