واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

عملیات زیر سازی طاهرآباد – بلوار امام حسن مجتبی(ع)

با استناد به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری ، عملیات زیر سازی بلوار امام حسن مجتبی ( ع )  واقع در شهرک طاهرآباد در حال انجام میباشد.

عملیات روکش آسفالت بلوار آزادگان -  خیابان شهید علی ضیاء – کوچه شماره 18

با استناد به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری ، عملیات روکش آسفالت   کوچه شماره18خیابان شهید علی ضیاء واقع در بلوار آزادگان آغاز شد .

عملیات روکش آسفالت بلوار شیراز – خیابان بوستان – کوچه شماره8

با استناد به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری ، عملیات روکش آسفالت   کوچه شماره 8 خیابان بوستان واقع در بلوار شیراز آغاز شد .    

Go to top