واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان عمران خبر داد:

اجرای عملیات آسفالت کوچه‌های منطقه سرآسیاب

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان از اجرای عملیات آسفالت کوچه‌های منطقه سرآسیاب خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران، مهندس محمد بابایی اظهار کرد: طبق دستور شهردار کرمان و در راستای رفاه و آسایش همشهریان، آسفالت کوچه‌های منطقه سرآسیاب در دستور کار سازمان قرار گرفت و هم اکنون در حال انجام است.

وی با بیان اینکه آسفالت معابر مذکور با سرعت و کیفیت مطلوب در حال انجام است، تصریح کرد: در همین راستا کوچه‌های شماره 8 و 10 شهید احمدی، کوچه‌های 9 ،23 ، 22 و 31 شهید مغفوری، کوچه شماره 3شهید صیاد شیرازی و کوچه‌های شماره 10 و 12 شهید ابراهیمی آسفالت شده‌اند.

مدیرعامل سازمان عمران با تاکید بر اینکه چند کوچه دیگر نیز در حال آماده سازی برای آسفالت است، خاطرنشان کرد: در ادامه این طرح اکثر کوچه‌های سرآسیاب به زودی آسفالت خواهند شد.

 

Go to top