واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

عملیات درزگیری بزرگراه امام از چهارراه بازرگانی  به سمت جاده جوپاری لاین رفت و برگشت                

با استناد به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری کرمان ، عملیات درزگیری بزرگراه امام از چهارراه بازرگانی به سمت جاده جوپاری لاین رفت و برگشت به اتمام رسید . متراژ تقریبی این پروژه 8175 متر می باشد.

عملیات درزگیری بزرگراه امام از چهارراه بازرگانی  به سمت چهارراه زندان لاین رفت و برگشت                

با استناد به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری کرمان ، عملیات درزگیری بزرگراه امام از چهارراه بازرگانی به سمت چهارراه زندان لاین رفت و برگشت آغاز گردید . 

Go to top