واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان عمران خبر داد:
اتمام عملیات آسفالت خیابان گلبرگ

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان از اتمام عملیات آسفالت خیابان گلبرگ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران، مهندس محمد بابایی اظهار کرد: زیرسازی و آسفالت خیابان گلبرگ که نقطه اتصال خیابان گلدشت به بزرگراه امام خمینی (ره) است، با تلاش بی‌وقفه و خستگی ناپذیر پرسنل سازمان عمران به پایان رسید.
 وی افزود: کندروی بزرگراه امام (ره) منتهی به این خیابان نیز آسفالت شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان خاطرنشان کرد: همچنین کوچه شماره 58 بزرگراه امام (ره) که قبلاً زیرسازی شده بود، در دستور کار آسفالت سازمان قرار گرفته است.

Go to top