واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس علی بابایی شهردار کرمان، مهندس محمد بابایی به عنوان مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان منصوب شد.
در این حکم آمده است: «جناب آقای مهندس محمد بابایی، نظر به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و باستناد ماده 22 اساسنامه سازمان عمران و با توجه به مصوبه مورخ 15/4/95 شورای سازمان مذکور به موجب این حکم، به مدت سه سال به عنوان مدیرعامل آن سازمان منصوب می شوید. امید است با اتکال به ذات اقدس الهی و همکاری سایر پرسنل در پیشبرد اهداف سازمان موفق و موید باشید»
گفتنی است مهندس محمد بابایی پیش از این به عنوان سرپرست سازمان عمران شهرداری کرمان مشغول فعالیت بوده است.

Go to top