واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

گزارش تصویری بازدید مشترک مدیر عامل سازمان عمران و شهردار منطقه 3 شهرداری کرمان از سطح منطقه

Go to top