واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

گزارش تصویری اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه‌های شماره 3 و 9 هوشنگ مرادی کرمانی


 

Go to top