واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

بازدیدهای علمی از تأسیسات تولیدی سازمان عمران

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری کرمان، با توجه به اینکه سیاست های سازمان عمران به ویژه مدیر عامل  تأکید بر علمی عمل کردن تمام بخش‌های تولیدی و اجرایی است، به همین منظور،  بالا بردن سطح کیفی تولیدات و اجرای بدون نقص و کاملاً فنی و تخصصی در رأس امور قرار دارد که لازمه آن به روز بودن تکنولوژی و تأسیسات مورد استفاده  است.
در این راستا سازمان عمران در نظر دارد بستری مناسب جهت بازدیدهای علمی و سازنده فراهم نماید تا بدین وسیله ضمن شناساندن محصولات و کیفیت و ظرفیت های لازم به افراد صاحب نظر، نقاط ضعف و قوت خود را بیشتر بشناسد و از نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده آنها استفاده نماید.
 مهندس محمد بابایی مدیر عامل سازمان عمران با بیان اینکه آماده هر گونه همکاری در این زمینه هستیم، نمونه‌ای از این همکاری را بازدید دانش آموزان یکی از هنرستان های فنی در تاریخ 14 اردیبهشت ماه عنوان کرد و افزود: تعدادی از هنرجویان عزیز با مربیان و مسئولین هنرستان با حضور در محل کارگاه تولید قطعات بتنی، ضمن بازدید از تمامی قسمت ها با محصولات و نحوه عملکرد و تولید، آشنایی پیدا کردند.
مهندس محمودآبادی مسئول کارخانه تولیدات بتنی در این بازدید، توضیحات لازم را ارائه نمود و هنرجویان نیز در آخر نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب بیان کردند که این امر سبب دلگرمی و رفع نواقص خواهد شد.
امید می رود این بازدیدها به صورت علمی، کاربردی و هدفمند ادامه یابد.

Go to top