گزارش تصویری اجرای عملیات آسفالت در کوچه 39 بزرگراه آیت‌الله خامنه‌ای و کوچه 8 استقلال

عملیات آسفالت در کوچه 39 بزرگراه آیت‌الله خامنه‌ای

اجرای عملیات آسفالت در کوچه 8 استقلال