واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان عمران خبر داد:
اجرای عملیات کف سازی پارک مسافر


مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان اظهار کرد: عملیات کف سازی پارک مسافر در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران، مهندس محمد بابایی گفت: اکیپ واحد ساختمان سازمان در ادامه فعالیت های روزمره، هم اکنون مشغول اجرای کف پوش پیاده روهای پارک مسافر در بلوار شهید صدوقی است.
وی با اشاره به اینکه پارک مسافر در ورودی شهر کرمان قرار دارد و از اهمیت خاصی برای اسکان و استراحت مسافران برخوردار است، افزود: با برنامه ریزی مناسب به زودی پیاده روهای این پارک به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان عمران خاطرنشان کرد: با توجه به تخصص و تجربه مجریان واحد ساختمان در امور ابنیه و جدول گذاری و ساختمانی، سازمان عمران آمادگی خود را جهت هرگونه فعالیت مشابه و جدول گذاری در سطح مناطق شهرداری اعلام می‌کند.

 

 

Go to top