واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

تکمیل زیرسازی و آسفالت خیابان عماد کرمانی

مدیرعامل سازمان عمران از تکمیل زیرسازی و آسفالت خیابان عماد کرمانی (شهرک خواجو) خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران، مهندس محمد بابایی اظهار کرد: با توجه به اینکه تکمیل زیرسازی و آسفالت خیابان عماد کرمانی و کوچه شماره 15 این خیابان واقع در شهرک خواجو در دستور کار سازمان قرار گرفته بود، پس از تکمیل زیرسازی، عملیات آسفالت آن نیز به طور کامل به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه پروژه مزبور یکی از خیابان‌های اصلی شهرک خواجو است، دارای اهمیت ویژه‌ای است.

Go to top