واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیرعامل سازمان عمران خبر داد:
اجرای عملیات تسطیح و آبکوب در برخی معابر شهر کرمان در بهمن ماه

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان اظهار کرد: در ماه گذشته عملیات تسطیح و آبکوب، خاکبرداری و شن ریزی در برخی معابر شهر کرمان توسط سازمان انجام شد.
وی با بیان اینکه عملیات تسطیح و آبکوب در خیابان دادبین کوچه شماره 18 به میزان 2112 مترمربع انجام شد، افزود: همچنین در ورودی شهرک بنی هاشم کوچه شماره 25 به میزان 5775 مترمربع، شهرک بنی هاشم خیابان 20 متری امام سجاد به میزان 12000 مترمربع و در  بلوار پارسیان  فاز سوم به میزان 9284 مترمربع عملیات تسطیح و آبکوب انجام شد.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان از اجرای عملیات تسطیح و آبکوب در بلوار پزشک خیابان رئوف به میزان 11700مترمربع خبر داد و خاطرنشان کرد: این عملیات همچنین در  شهرک لاله خیابان گلستان به میزان 4350 مترمربع، کندرو جنب جنگل قائم به میزان 12600مترمربع،   جنگل قائم کندرو جنب سرویسهای بهداشتی به میزان 1500، بیست متری کربلا فرعی چهار به میزان 2983 مترمربع، بزرگراه شمالی مدرسه اسماعیلیان به میزان 4000 و در شهرک خواجو مجتمع مسکونی زندان به میزان 7000 مترمربع عملیات تسطیح و آبکوب انجام شد.

Go to top