واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

مدیر عامل سازمان عمران خبر داد:
اتمام عملیات آرماتوربندی لوپ شرقی پل چهارراه جوپاری

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری کرمان از اتمام عملیات آرماتور و قالب بندی دیواره لوپ شمال غربی  تقاطع غیر همسطح چهارراه جوپاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان عمران، مهندس ایرج رحمانی با اشاره به اتمام عملیات آرماتوربندی دیواره لوپ شمال غربی تقاطع غیر همسطح  چهارراه جوپاری، اظهار کرد: در حال حاضر مرحله بتن ریزی آن آغاز شده است.
وی تصریح کرد: ان‌شاءالله پس از اتمام بتن ریزی و تجهیز دیواره، شن ریزی و زیرسازی انجام می‌شود.
مدیر عامل سازمان عمران شهرداری کرمان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پروژه تقاطع غیر همسطح  چهارراه جوپاری تلاش داریم قبل از سال جدید به بهره‌برداری کامل برسد.

Go to top