واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

جدول‌گذاری خیابان بلدالامین
جدول‌گذاری خیابان فیروزآباد 
جدول‌گذاری بزرگراه یادگار امام حد فاصل بولوار 24 مهر تا پل بازرگانی
جدول‌گذاری بولوار شهید ستاری
ساخت قبر
خاک‌برداری میدان خواجو
کف سازی پارک مسافر
آسفالت مدرسه دخترانه علویه
پیاده‌روسازی خیابان شهید نامجو
خاک‌بردای محور گلبازخان


Go to top