واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

طی یک هفته اخیر؛

8500 مترمربع از معابر شهر کرمان آسفالت شد 

 

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان گفت: طی یک هفته اخیر، 8500 مترمربع از معابر شهر کرمان توسط این سازمان آسفالت شده است.

 

به گزارش کِرنا، قاسم بابایی، از زیرسازی و آسفالتِ کوچه شرقی «چهار» خیابان «شهید بختیاری»، کوچه شماره «12» خیابان «هجرت»، کوچه شماره «هفت» خیابان «شقایق» واقع در شهرک «الغدیر»، کوچه شماره «یک» بلوار «شهیدان ماهانی» و کوچه شماره «یک» خیابان «شهیدمحمدجواد خالداری» خبر داد.

وی، هزینه این میزان آسفالت معابر را بیش از دو  میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام کرد.

Go to top